CÁCH SỬ DỤNG:
1. Nhập một mật khẩu.
2. Chọn thuật toán (để mã hóa).
3. Kéo (các) tập tin hoặc (các) thư mục và thả vào vùng được đóng khung màu đỏ.
4. Các tập tin/thư mục chưa mã hóa sẽ được mã hóa | Các tập tin đã mã hóa sẽ được giải mã
Giới thiệu:
Phiên bản mới nhất của công cụ này, phiên bản dành cho các hệ thống khác và cho các thiết bị di động (điện thoại di động, máy tính bảng) có trên Trang tải xuống của ứng dụng.