ΧΡΗΣΗ:
1. Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης.
2. Επιλέξτε έναν αλγόριθμο (για κρυπτογράφηση).
3. Κάντε μεταφορά και απόθεση των αρχείων ή φακέλων στην περιοχή με το κόκκινο πλαίσιο
4. Τα αρχεία και οι φάκελοι χωρίς κρυπτογράφηση θα κρυπτογραφηθούν | Τα κρυπτογραφημένα αρχεία και φάκελοι θα αποκρυπτογραφηθούν
Πληροφορίες:
Η τελευταία έκδοση αυτού του εργαλείου, εκδόσεις για άλλα συστήματα και για κινητές συσκευές (κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες) είναι διαθέσιμες στη σελίδα λήψης της εφαρμογής.